VDH Kringgroep
Noord-Limburg

 Uittreksel uit:

“Bepalingen voor ordelijk verloop van oefendagen”
zoals die ook tijdens de Basis- Gehoorzaamheidscursus
voor alle Rassen van toepassing zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

1.
Gedraagt u zich sportief, zowel tegenover de hond, als ook tegenover de instructeurs en medecursisten.
2
Laat u niet negatief uit over anderen of hun hond. Vloeken of ordinaire taal wordt niet gewaardeerd.
3.
Voer thuis, als er geen instructeur bij is, geen nieuwe oefeningen uit, beperk u tot  het herhalen van de reeds bekende oefeningen.
4.
Laat geen honden uit op het sportterrein, maar enkel via de uitgang bij het bos. Het poortje moet door iedere gebruiker gesloten worden, zowel bij binnenkomst als ook bij het verlaten van het terrein.
5.
Zorg ervoor, als u uw hond uitlaat, deze niet over de gewassen van de omliggende percelen loopt.
6.
Om en nabij het sportterrein de honden niet borstelen.
7.
Voor en tijdens het oefenen is het gebruik van alcohol verboden.
8.
Roken op het oefenterrein is niet toegestaan.
9.
Deponeer alle afval in de prullenbak.
10.
Als uw hond aan een oefening niet deelneemt, leg hem dan zodanig vast dat  hij de oefeningen niet verstoort en geen last voor voorbijgangers veroorzaakt.
11.
Voorkom bij ziekte van uw hond, en eventueel daaraan verbonden besmettingsgevaar, elk contact met andere honden.
Laat uw hond altijd drinken uit eigen drinkbak.
12.
Honden tot en met zes maanden mogen in het clubgebouw.
13.
Wilt u oefenen met een loopse teef, dan dient u dit van tevoren te melden bij de instructeur. U kunt dan achteraf oefenen, omdat, zoals u zult begrijpen, de geleider/sters met reuen en niet loopse teven het eerst oefenen.
14.
Aanwijzingen van instructeurs dienen zonder meer opgevolgd te worden.
In geval meningsverschil kunt u, achteraf, hiermee terecht bij de cursusleider.